Officiële vergunning voor Intensief gebruik van de Scharnderberggroeve, die achter ons terras ligt is door de Gedeputeerde Staten van Limburg verleend. Heel veel dank aan Joep Orbons, die ons door de moeizame en ingewikkelde procedure heeft geloosd. Het heeft al met al drie jaar geduurd, voordat alle inspecties, controles en daarna  uiteindelijk de restauratie zijn gerealiseerd!

Blij, onder de indruk, tevreden en trots, kunnen we u nu onze prachtige grot tonen. En als het weer slecht blijft (bij regen) gaat morgen 5 augustus 2016, het eerste bruidspaar in de grot trouwen!